•  opere
BERTASA FAUSTO 
 Opera Dialog di BERTASA FAUSTO
Dialog
 Opera CITY di BERTASA FAUSTO
CITY
 Opera bar/code di BERTASA FAUSTO
bar/code
 Opera Pad Map di BERTASA FAUSTO
Pad Map
 Opera Solidarity di BERTASA FAUSTO
Solidarity
 
 << ]1[ >> BIOGRAFIA